ANBI status

ANBI-status:

in aanvraag

Volledige naam van de vereniging:

Vereniging Gezond Verstand Goirle/Riel, pragmatisch, betrouwbaar, dienstbaar

Verkorte naam:

Gezond Verstand Goirle Riel

RSIN nummer:

863382198

De Doelstelling van de vereniging:

De vereniging streeft naar het vormen van een netwerk van inwoners van de gemeente Goirle om door periodieke burgerparticipatie via de gemeenteraad richting te wijzen aan het bestuur (College van Burgemeester en Wethouders) van de gemeente Goirle.

Het bestuur van de vereniging bestaat per 1/1/2022 uit:

  • C.A.J.M. de Rooij, voorzitter

  • H.M.A. Cuijpers, secretaris

  • J.J.A. Duijsters, penningmeester

Bankrekening:

NL26 RBRB 8836 9930 87, ten name van Gezond Verstand Goirle Riel

Het beloningsbeleid:

Bestuurders, fractieleden en overige vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er zijn geen werknemers in dienst bij de vereniging.